به سیستم پرسش و پاسخ موسسه بیان خوش آمدید.

برای اینکه بتوانیم بهتر و سریعتر به پرسشهای شما پاسخ دهیم از یک سیستم پیشرفته برای این منظور استفاده کرده ایم. هر درخواست یا پرسشی که شما ثبت کنید یک شماره منحصر بفرد به ان اختصاص داده می شود تا در آینده بتوانید آنرا پیگیری نمایید. ما تمام سابقه پرسش شما و پاسخ داده شده به آن را برای شما در اینجا نگهداری میکنیم تا در هر زمان بتوانید به آن دسترسی داشته باشید.

برای استفاده از این سیستم نیاز به یک ایمیل معتبر و صحیح دارید.